Rapport creëert buzz

Bij het doorlezen van mijn rss-feeds valt mij de afgelopen dagen op dat er veel is en wordt geschreven over het nieuwe PEW rapport (Information Searches That Solve Problems). Om een goed beeld te krijgen van wat nu voor de bibliotheek belangrijk is in dit rapport maak ik een overzicht (van nieuw naar oud) van wat er geschreven wordt en door wie.

[update: er is de laatste dag van 2007 zoveel geschreven over dit rapport dat ik het daarbij laat en alleen een paar links opneem van eerdere posts]

31 december 2007

Op de laatste dag van 2007 schrijft Library Garden de volgende post New Pew Report Looks at How America Solves Everyday Life Problems Using Libraries, the Internet, and Government Agencies. Hierin gaan zij in het kort in op de organisatie achter het rapport (Pew Internet & American Life Project (PIAL)) en wat de problemen zijn waar Amerikanen, van 18 jaar en ouder, tegenaan lopen die opgelost moeten worden. Zoals bijvoorbeeld: gezondheidsproblemen, veranderen van baan, overheidgerelateerde problemen zoals verzekeringen, gezondheidszorg en belastingen.

Library Garden is niet teleurgesteld over het rapport. Het is volgens hen een gedegen onderzoek geweest. Als je geen zin hebt om het hele rapport te lezen, lees dan de eerste zes pagina’s van de samenvatting. Library Garden geeft hiervan de hoogtepunten weer. Daarin staat onder andere dat bibliotheken, naast internet, hoog aangeschreven staan bij gebruikers als het gaat om een oplossing te vinden voor alledaagse problemen. Waarbij Generatie-Y (18-30 jaar) de bibliotheek het meeste bezoekt. Verrassend omdat je verwachte dat deze groep het internet meer zou gebruiken dan de bibliotheek.

The ReadWriteWeb benaderd de materie vanuit een andere invalshoek met de post Threatened by the Internet? Music Biz Should Rock Like Librarians. Marshall Kirkpatrick schrijft dat de jongste en meest beinvloedbare groep internetter in de VS waarschijnlijk ook de groep is die de fysieke bibliotheek het meeste bezoekt. Hij ziet de bibliotheek hiermee als voorbeeld voor andere industrieën en zegt dat er iets erg goed gaat in bibliotheekland. De muziekindustrie zou een voorbeeld moeten nemen aan de bibliotheek en in de gaten moeten houden wat daar nou precies gebeurd en hoe zij de jongeren verleiden om binnen te komen. Bibliotheekgebruik is het hoogste bij de gebruikersgroep die internet thuis tot hun beschikking hebben. En dit is opvallend omdat nog niet zo lang geleden er werd gesuggereerd dat toegang tot internet thuis de genadeklap voor de bibliotheek zou zijn. Marshall Kirkpatrick ziet dat de bibliotheek toegevoegde waarde heeft in het ondersteunen van de bezoekers bij het zoeken naar waardevolle informatie en dat de gebruiker de bibliotheek nodig heeft omdat deze nog erg veel te leren heeft als we het hebben over informatievaardig zijn.

Marhall Kirkpatrick verwijst in zijn post naar een artikel van CNN met de titel Study: Web generation heaviest users of public libraries. Ook hier de nadruk op de groep die de bibliotheek het meeste bezoekt (18-30 jarigen). Het is niet alleen internet dat zij in de bibliotheek zoeken, ook naslagwerken, tijdschriften en kranten lokken deze groep het gebouw in. In het artikel van CNN wordt ook ingegaan op een rapport uit 1996 van The Benton Foundation (a nonprofit group that studies the digital age) zij waarschuwden toen namelijk dat:

Americans ages 18-24 “are the least enthusiastic boosters of maintaining and building library buildings. They are also the least enthusiastic of any age group about the importance of libraries in a digital future.”

Uit het PEW rapport blijkt nu dat die groep van toen, nu de groep is die veel minder dan de huidige 18-30 jarigen gebruik maakt van de bibliotheek. In de tien jaar, sinds de verschijning van het Benton rapport, heeft internet een belangrijke plaats ingenomen en je ziet dan ook dat bibliotheken de ruimtes aanpassen op dit nieuwe sociale gebruik van de bibliotheek.

Dorothea van Caveat Lector, een post met de titel Hype and the biblioblogosphere. Zij gaat niet in op de inhoud van het rapport maar richt zich op de organisatie die het onderzoek heeft gedaan. Blijkbaar heeft PEW een aantal bibliobloggers benaderd door middel van een email. Ook zij heeft zo’n email gekregen en zij is hiervan geschrokken. Omdat, ze van mening is dat de blogs die zij leest onderhouden worden door integere mensen met liefde voor het vak. Deze bloggers wordt niet verteld hoe zij moeten denken, hier worden zij ook niet voor betaald. En nu, door de email van PEW weet zij niet langer hoe zij over die andere bloggers moet denken en of zij ze nog kan vertrouwen (mede omdat niet alle bloggers laten weten of zij wel of niet zo’n email gehad hebben. Dorothea voelt zich door de email van PEW verplicht om over het rapport te schrijven en dat vertikt zij. Zij doet niet mee aan het creeren van de hype. Daarnaast roept zij bloggers op om aan te geven als zij een email hebben gekregen, zodat zij als lezer weet waar zij aan toe is.

David Warlick van 2¢ Worth begint zijn post met de titel Web Generation Uses Libraries… met de openingsparagraaf van een artikel dat verscheen in de Raleigh News & Observer. In dit artikel wordt geschreven dat jongeren naar de bibliotheek gaan voor onderwijs gerelateerde zaken zoals schoolkeuze en het zoeken van ondersteuning bij het vinden van een nieuwe baan.

Miranda van Edu-it linkt naar de post van David Walick in haar post Pew report on library usage. Zij vergelijkt het artikel van de Raleigh News & Observer met een ander artikel van Computerworld over hetzelfde rapport. Waarbij het eerste artikel vooral de nadruk legt op het percentage bibliotheekbezoekers en het laatste rapport schrijft over wat er dan met computers gedaan wordt zodra gebruikers in de bibliotheek komen. Het onderzoek gaat niet om bibliotheekbezoek in het algemeen en dus is het bijzonder te noemen dat artikelen hier wel over gaan.

The News & Observer Web generation uses libraries more than others.

ComputerworldGeneration Y biggest user of U.S. libraries, survey finds
Sixty-two percent of Gen Y respondents said they visited a public library in the past year

Bryan Alexander (Internet leads American information queries: new Pew study) geeft drie quotes uit het rapport om zijn uitspraken – when it comes to libraries, the leading users are younger (in their teens and 20s), but not for books en the digital divide strongly shapes information seeking – te ondersteunen.

Tot zover één biblioblogger, wat zeggen de anderen?
Free Range Librarian (K.G. Schneider) in Breaking news: the Internet is useful, people still use libraries doet een poging om te filteren wat nu echt belangrijk is in het rapport. Sommige teksten zijn volgens haar fuzzy en soms een beetje misleidend geschreven. Zij legt in haar post uit waarom zij dat vindt en waarom je zelfs, als je de data bekijkt, zou kunnen zeggen dat jongeren de bibliotheek helemaal niet willen gebruiken als zij op zoek zijn naar informatie. Daarnaast heeft zij problemen met de woorden “gebruik van de bibliotheek”. Betekent dit dat gebruikers langskomen in de bibliotheek, dat zij een email sturen of dat zij opbellen. En wat te denken van de groep die niet naar de bibliotheek gaat, deze percentages zijn namelijk nog steeds erg hoog.

Resource Shelf (New From Pew Internet: Information Searches That Solve Problems; Where are the Social Networks?) geeft een aantal quotes uit de samenvatting en zegt dat het vreemd is dat het rapport is verschenen in de vakantieperiode, de tijd dat mensen met andere dingen bezig zijn en dus weinig aandacht hebben voor een belangrijk rapport als deze. Daarna hebben zij voornamelijk vragen rondom het rapport en vragen zij zich bijvoorbeeld af of er gekeken is naar online diensten van de bibliotheek of naar sociale netwerken waarbinnen de bibliotheek te vinden is.

En dan de eerste Nederlandse bloggers in de dit overzicht. Wilfred Rubens (Internet dé informatiebron bij problemen) wijst erop dat de bevindingen voor Nederland wel eens anders kunnen liggen, het gaat tenslotte om een Amerikaans onderzoek. En ook hij vraagt zich dingen af bij dit rapport, zoals wat er wordt bedoelt als er wordt gezegd het raadplegen van experts.

Edwin Mijnsbergen (ZB Digitaal) Onderzoek Pew: hoe mensen internet, bibliotheken en overheidsdiensten gebruiken als ze hulp nodig hebben – vindt het rapport een rapport waar hij mee uit de voeten kan en die zeker een plaatsje krijgt in zijn archief. Hij richt zich voornamelijk op de Generatie-Y en schrijft dat je deze groep pro-actief moet benaderen op de plaatsen waar zij zich bevinden. Daarbij mag het faciliteren van internet, vindt Edwin, een prominentere plaats in de bibliotheek krijgen.

ACRLog (Where People Turn When They Need Information) bekijken het rapport vanuit de academische-bibliotheek-hoek. Er is namelijk aan de respondenten niet gevraagd de bibliotheek te specificeren. Zij menen, de conclusies van het rapport doorlezend, dat de universiteitsbibliotheek en de faculteiten een positief effect hebben op het zoekgedrag van Generatie-Y. Ook menen zij dat de bibliotheek een plaats moet zijn waar je wilt vertoeven, niet alleen omdat je dat moet omdat je iets zoekt. Daarom denken veel bibliotheken, naar hun mening, na over de user experience binnen de bibliotheek. ACRLog ziet 2008 als het jaar om met het oog op de user experience veranderingen in de bibliotheek te realiseren.

LibraryCrunch (Michael Casey) – Generation Y and Libraries vindt de conclusies over Generatie-Y en bibliotheekgebruik niet verrassend. Michael Casey schrijft:

Library use by Gen Y should come as no surprise to anyone who has been following library trends over the past three years, but perhaps this will be a wakeup call for those who haven’t been following the discussions regarding technology and our users.

CASLIS OttawaNew Pew Report: Information searches that solve problems – How people use the internet, libraries, and government agencies when they need help geeft zes hoogtepunten uit het rapport met korte uitleg.

omnium-gatherumInformation Searches That Solve Problems schrijft een kort bericht over het rapport en waarom de conclusies positief zijn voor bibliotheken.

30 december 2007

E-learnspaceWhere do you go for information?

Information Wants to be Free (Meredith Farkas) – Pew report on Information Searches That Solve Problems

The Distant Librarian (Paul R. Pival) – New Pew Report: Information Searches That Solve Problems

mélangeinformation searches that solve problems

Linux ElectronsMost Americans Turn to the Internet to Solve Problems Says Report

Ik nam aan dat als ik een overzicht zou maken van wat erover het rapport is geschreven ik een duidelijker beeld zou krijgen van wat dit rapport voor de bibliotheek betekent. Niets is minder waar. Ik heb alleen nog maar meer vragen gekregen (net als een aantal andere bloggers) wat betekent dat, als ik iets zinnigs wil zeggen over het rapport, ik het eerst zelf moet lezen. Maar dan, het is een Amerikaans rapport en zoals Wilfred Rubens terecht opmerkt, hoeveel waarde heeft dit voor het Nederlandse bibliotheekveld? Misschien dat het tijd is om zo’n soort onderzoek ook in Nederland uit te voeren…. en als dat rapport er dan is zal ik het zeker gaan lezen.

One thought on “Rapport creëert buzz”

 1. Er gebeurt een hoop, als je even slaapt.

  Ik had gisteren weinig tijd door een enorme stroom chataanvragen bij Aladin maar kwam tussendoor het rapport tegen op resource shelf of lis news. Het zag er interessant genoeg uit om te printen en even diagonaal te scannen, en zoals ik dan wel vaker doe, er meteen een postje aan te wijden. Zonder verder onderzoek naar referenties, omdat het rapport nog maar een dag oud was.

  Verder kwam het niet meer van rss en nu 24 uur later ben ik net weer een beetje opgedroogd van de wisseling.

  De eerste feeds die ik bekijk zijn altijd die van de NL biblioblogosphere en dus ook jouw onderzoekende bijdrage.

  Dat juist dit rapport zoveel ‘buzz’ zou krijgen had ik niet verwacht.
  Wat me dan nog het meest verbaast is de wijze waarop iedereen anders met zo’n rapport aan de slag gaat.
  Het verhaal van de mails aan bibliobloggers doet je wenkbrauwen samentrekken.

  Een interessante nazwiep aan dit verhaal hoe dan ook!

Comments are closed.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com