Deze foto in de vierde editie van Schmap Amsterdam Guide?

Debat: De bibliotheek! onderbenut of achterhaald?

Debat: De bibliotheek! onderbenut of achterhaald?,
originally uploaded by moqub.

Op zich is het geen bijzondere foto, hij is zelfs bewogen. En toch kreeg ik vandaag een mailtje van Schmap Amsterdam Guide.

Hi moqub,
I am writing to let you know that one of your photos with a Creative Commons license has been short-listed for inclusion in the fourth edition of our Schmap Amsterdam Guide, to be published at the end of this month.

Ik kreeg een link naar een website waar ik kon aangeven of ik mijn foto wilde terugtrekken uit de short list of juist wilde dat hij daarop geplaatst werd. Ook kon ik hier aangeven welke naam er onder de foto mag verschijnen als deze wordt opgenomen.

Ik kende Schmap niet. Op de site staat het volgende te lezen:

Schmap Guides are brought to life offline by Schmap 2.0, a powerful desktop application that gives you a world of additional trip planning convenience, including options to take virtual tours and custom print full-color guides.

Zij gebruiken foto’s van Flickr om de kaart op te leuken. Goed idee, waarvoor zij mijn foto (als deze wordt uitgekozen) best mogen gebruiken. Nu maar even afwachten of ik ook wordt gekozen om in de vierde editie te worden opgenomen.

Hergebruik van content met verschillende licenties

Tijdens een sessie van David Wiley bij het Open Learn Congres in Utah, schrok ik van de opmerking dat je content van bijvoorbeeld MIT en Wikipedia niet samen mag gebruiken onder een CC licentie omdat Wikipedia een andere licentie gebruikt dan MIT. Ik had hier nog nooit zo over nagedacht. Toen ik bij de Wikimedia conferentie Martijn Arnoldus hoorde praten over CC wilde ik hem vragen hoe hij over dit probleem dacht. Tijdens de sessie was hier geen tijd voor, dus stuurde ik een mail. Martijn heeft erin toegestemd dat ik delen van zijn mail aan mijn lezers voorleg.

Martijn schrijft dat er drie punten belangrijk zijn als je het hebt over compatibiliteit van de licenties.

1. Als een werk, waarop een open licentie van toepassing is, wordt gekopieerd, dan is op de kopie dezelfde licentie van toepassing als op het origineel. Ik kan dus niet van een werk dat onder GNU-Free Documentation License (dat is de licentie die Wikipedia gebruikt) valt een kopie maken en aan die kopie een CC-licentie hangen.

2. Anders ligt het in principe als ik van een werk een afgeleid werk maak. Er ontstaat dan namelijk geen kopie maar een nieuw werk, waar een nieuw copyright op ontstaat. Ik heb het copyright van het afgeleide werk, en mag in principe zelf bepalen welke licentie ik daar aan hang. Er is een ‘maar’. Veel open licenties eisen dat een afgeleid werk onder dezelfde licentie wordt openbaar gemaakt. Dat is het geval bij alle CC-licenties waar ‘GelijkDelen’ (ShareAlike) in voorkomt, en ook bij de GNU-FDL van Wikipedia. Het is daardoor nooit mogelijk om werk dat onder GNU-FDL is gepubliceerd te gebruiken voor een werk dat je onder een CC-licentie wilt uitbrengen. In de nieuwste versies van de CC-licenties is overigens wel de mogelijkheid van uitwisselbaarheid van licenties opgenomen, maar die mogelijkheid treedt pas in werking als ook die andere licenties uitwisselbaarheid hebben mogelijk gemaakt. Dat betekent dat de GNU-FDL eerst moet worden aangepast, en dat zit er voorlopig nog niet in.

3. Er is (zeker bij presentaties) echter wel een mogelijkheid om toch zowel CC-materiaal als GNU-FDL materiaal te gebruiken, namelijk als het GNU-FDL materiaal in originele vorm wordt gebruikt (dus niet met CC-materiaal wordt gecombineerd, zodat er een nieuw werk ontstaat). Het is dan mogelijk om te zeggen dat op alle content in de presentatie een
Creative Commonslicentie van toepassing is, tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven. Het trucje is dan dat de presentatie als geheel niet als een werk wordt beschouwd, maar als een verzameling werken.

Dus op zich zijn er mogelijkheden om content met verschillende licenties in bijvoorbeeld een presentatie te gebruiken. Maar je moet nog wel letten op het volgende. Als je content van Wikipedia gebruikt dan moet je een soort van logboek toe voegen van personen die hebben bijgedragen aan de totstandkoming van het werk en je moet de volledige licentietekst toevoegen (staat in de GNU-FDL licentie omschreven). Omdat dit laatste veel tekst is kun je ervoor kiezen om geen content van Wikipedia te gebruiken. Maar er staan ook teksten op Wikipedia niet die onder de GNU-FDL vallen, deze teksten vallen onder het publieke domein (er zijn dus geen rechten op voorbehouden). Volgens Martijn staat dit duidelijk aangegeven. Maar mij is het nog nooit opgevallen. Ik zal daarom voortaan beter opletten bij het gebruik van Wikipedia teksten. En er misschien zelfs voor kiezen om ze niet te gebruiken.

Martijn, dank je wel voor deze uitgebreide uitleg en toestemming het te gebruiken voor een post. Mochten wij elkaar nog eens in het echt treffen dan praat ik graag een keer verder over dit onderwerp. Het blijft namelijk machtig interessant!

Good Copy Bad Copy – de documentaire

Een paar weken geleden tipte Edwin mij over een Deense documentaire over de huidige staat van copyright en cultuur. Aangezien ik betrokken ben bij het copyright gedeelte van Open Course Ware van de TU Delft, staat dit onderwerp de laatste tijd boven aan mijn interesselijstje.

De documentaire duurt ongeveer een uur en is zeker de moeite van het kijken waard. Met name omdat er verschillende mensen uit verschillende culturen aan het woord komen. Hoe denken mensen over copyright in Rusland, Zweden en Afrika, tegenover de Amerikanen die ook aan het woord komen. De verschillen zijn, zoals te verwachten, enorm.

In de documentaire ligt de nadruk op muziek, de industrie, wie verdient er geld aan. Een opmerking is mij bijgebleven. Mensen willen de artiest gerust geld betalen, maar niet de industrie die erachter zit en er vaak het meeste aan verdient.

Of de quote: remixing the remix.

Als je dan vanuit een cultureel oogpunt het mixen van bestaande muziek bekijkt kan dit erg interessant zijn. In een ver verleden vertelden mensen elkaar verhalen die via mondelinge overlevering door de hele wereld werden gebracht. Het opgeschreven verhaal verschilde na enige tijd uiteraard van het origineel. Bij historisch onderzoek wordt  gekeken naar het origineel en de versies die hiervan afgeleid zijn en wordt er gekeken naar culturele verschillen (bijvoorbeeld per land of per bevolkingsgroep). Als nu de muziek van tegenwoordig gemixed wordt door verschillende mensen in verschillende landen kun je over niet al te lange tijd hier onderzoek naar doen. Waarom wordt een mix in Brazilie Techno Brega genoemd en in andere landen anders, terwijl de bron van de muziek hetzelfde is. Je kunt je dan afvragen of er culturele verschillen aan de basis liggen van een mix.

Als je het vanuit dat standpunt bekijkt is het mixen van muziek wenselijk. De openheid van het internet zorgt ervoor dat iedereen toegang heeft tot muziek die anders niet toegankelijk zou zijn. Ook al is de muziekindustrie er tegen, er wordt muziek gekopieerd en gedownload. De muziekindustrie speelt hier niet op in omdat er teveel geld wordt verdiend. Logisch, maar niet wenselijk.

De documentaire Good Copy Bad Copy is te downloaden (gratis, maar je mag er voor betalen) op de website van Creative Commons.

CC-licentie

Bij het doorbladeren van feeds in mijn reader kom ik een bericht tegen van Clancy op Kariosnews. Zij vraagt zich af of er een Creative Commons-license plugin bestaat voor WordPress. En uit het commentaar blijkt dat die bestaat. Ik heb hem meteen geinstalleerd. Zo kan er in het vervolg geen misverstand over zijn, ik deel mijn content, niet-commercieel en met naamsvermeling (zie ook het logo onderaan mijn weblog).

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com