E-learning en internationalisering in het onderwijs in Nederland

Henk Frencken, Ria Jacob en Karen Jager hebben onderzoek gedaan naar e-learning in Nederland. Dit onderzoek is verschenen in Educause (nummer 2, 2006).Het doel van het onderzoek:

Research explored the relationship between distance learning and internationalization of education in The Netherlands to find best practices.

Zij zien twee belangrijke trends:

First, e-learning has made impressive advances in the past five years. Second, European higher education has become increasingly internationalized. We wanted to determine how e-learning is used in higher education in The Netherlands, our home country, to increase and improve the internationalization of education.

De conclusies zijn geformuleerd rondom vier thema’s: motieven voor internationalisering, netwerken en afspraken, technologie en organisatie en internationale pedagogiek.

Samengevat:

E-learning in international education is a challenging and promising field, one in which education should come first, internationalization second, and technology third.

Meer info: Educause
Via: Online Learning Update

2 thoughts on “E-learning en internationalisering in het onderwijs in Nederland”

  1. Ons artikel in Educause is gebaseerd op een boekje dat SURF vorig jaar gepubliceerd heeft: ‘Internationalisering: Cases en Trends’ Zie: http://www.surf.nl/publicat
    Commentaar of correspondentie wordt op prijs gesteld!

  2. @ Henk,

    dat je wel voor de tip! Ik neem aan dat als er lezers zijn die commentaar hebben zij dit graag aan je doorgeven.

    Groeten Moqub

Comments are closed.