E-learning en internationalisering in het onderwijs in Nederland

Henk Frencken, Ria Jacob en Karen Jager hebben onderzoek gedaan naar e-learning in Nederland. Dit onderzoek is verschenen in Educause (nummer 2, 2006).Het doel van het onderzoek:

Research explored the relationship between distance learning and internationalization of education in The Netherlands to find best practices.

Zij zien twee belangrijke trends:

First, e-learning has made impressive advances in the past five years. Second, European higher education has become increasingly internationalized. We wanted to determine how e-learning is used in higher education in The Netherlands, our home country, to increase and improve the internationalization of education.

De conclusies zijn geformuleerd rondom vier thema’s: motieven voor internationalisering, netwerken en afspraken, technologie en organisatie en internationale pedagogiek.

Samengevat:

E-learning in international education is a challenging and promising field, one in which education should come first, internationalization second, and technology third.

Meer info: Educause
Via: Online Learning Update

2 thoughts on “E-learning en internationalisering in het onderwijs in Nederland”

  1. Ons artikel in Educause is gebaseerd op een boekje dat SURF vorig jaar gepubliceerd heeft: ‘Internationalisering: Cases en Trends’ Zie: http://www.surf.nl/publicat
    Commentaar of correspondentie wordt op prijs gesteld!

  2. @ Henk,

    dat je wel voor de tip! Ik neem aan dat als er lezers zijn die commentaar hebben zij dit graag aan je doorgeven.

    Groeten Moqub

Comments are closed.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com