‘Nieuwe concepten, nieuwe dimensies’

‘Nieuwe concepten, nieuwe dimensies’ is het thema van de onderwijsvernieuwingsprojecten-tender 2005 (OVP), die medio januari 2005 is uitgeschreven.

Nederlandse hoger onderwijsinstellingen zijn door SURF per brief uitgenodigd om voor 17 mei a.s. bij SURF projectvoorstellen in te dienen voor deze tender. Het gaat daarbij om innovatieve projecten die gericht zijn op onderwijsvernieuwing waarbij ICT wordt ingezet. In totaal is voor de OVP-tender 2005 2.5 miljoen euro beschikbaar. De projecten waaraan subsidie wordt toegekend, gaan eind december 2005 van start. Bij de onderwijsvernieuwingsprojecten staat niet het ontwikkelen van producten centraal, maar nieuwe manieren van leren en onderwijzen. Voorbeelden hiervan zijn life long learning, gaming- en simulatie-concepten en creatief maatwerk voor nieuwe doelgroepen op bijvoorbeeld internationaal gebied, de aansluiting voortgezet onderwijs – hoger onderwijs en de samenwerking met het bedrijfsleven.Bron: www.surf.nl

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com