Is de naam belangrijk als het werkt?

Wat zou het toch handig zijn als ik mij aanmeld bij sociale netwerksites en de nieuwe sites weten wie mijn vrienden zijn en deze vrienden dan koppelen deze aan mijn account. Wat zou dat toch handig zijn.

Dat hier meer mensen over nadenken en er ook iets mee doen, blijkt na het lezen van het artikel van Brad Fitzpatrick van 17 augustus. Fitzpatrick schrijft in dit artikel:

There are an increasing number of new “social applications” as well as traditional application which either require the “social graph” or that could provide better value to users by utilizing information in the social graph.

Maar wat is het Social Graph? Eenvoudig gezegd is het een wereldwijde verzameling van (gegevens van) mensen en hoe zij aan elkaar verbonden zijn. Als je het woord op Wikipedia opzoekt staat daar dat het Social Graph een Social Network is (niet te verwarren met social network services of virtual community). De uitleg van Wikipedia is als volgt:

A social network is a social structure made of nodes (which are generally individuals or organizations) that are tied by one or more specific types of interdependency, such as values, visions, idea, financial exchange, friends, kinship, dislike, conflict, trade, web links, sexual relations, disease transmission (epidemiology), or airline routes.

Fitzpatrick schrijft dat er op dot moment veel Social Graphs bestaan, maar een centrale Graph ontbreekt. Hij is daarom momenteel bezig te voorzien in de mogelijkheid om er een te maken. Een probleem hierbij is dat je niet wilt dat de er iemand eigenaar wordt van deze centrale Graph. Volgens Fitzpatrick ligt de oplossing dan ook in een niet commercieel en open source oplossing. De software moet de mogelijkheid bieden om data te verzamelen, samenvoegen en ter beschikking te stellen.

In eerste instantie gaat het Fitzpatrick alleen om vrienden en laat hij foto’s, geboortedata, woonplaats en dergelijke buiten beschouwing. Die data kan eventueel in een tweede fase opgepakt worden. Inmiddels heeft Fitzpatrick van vijf grote sociale netwerken data gekregen en deze in de graph opgenomen. En is hij begonnen met een plugin voor MySpace.

Op 12 september wordt het artikel van Fitzpatrick opgepikt door Alex Iskold van The Read/WriteWeb. Hij gaat in dit artikel in op de concepten en de problemen van het Social Graph.

Een probleem dat Iskold ziet is de relatie tussen mensen. Want het kennen van mensen betekent niet dat je in alle netwerken aan elkaar gekoppeld wilt worden. Iskold gebruikt het voorbeeld van LinkedIn en Shelfari. Want dat je elkaars collega’s bent wil niet zeggen dat je van dezelfde boeken houdt. Daarnaast ziet Iskold een probleem met het afstaan van de gewenste gegevens. Als bijvoorbeeld Facebook die gegevens niet wil afstaan heeft de gebruiker een probleem. Een mogelijke oplossing zou zijn om de data te mogen exporteren, maar ook dit is voor de gebruiker niet optimaal.

Op 21 november komt op de weblog van Tim Berners-Lee (grondlegger van het world wide web) een reactie op het artikel van Fitzpatrick.

Berners-Lee gaat in op het volgende:

So The Graph word has been creeping in. BradFitz talks of the Social Graph as does Alex Iskold, who discusses social graphs and network theory in general, points out that users want to own their own social graphs. He also points out that examples of graphs are the Internet and the Web. So what’s with the Graph word?

Maar legt daarbij eerst het verschil uit tussen het Web en het Net.

Om vervolgens uit te komen bij:

So the Net and the Web may both be shaped as something mathematicians call a Graph, but they are at different levels. The Net links computers, the Web links documents.

Maar waar het nu om gaat zijn niet de documenten die belangrijk zijn en die gedeeld worden, het meest belangrijke is waar die documenten over gaan. Berners-Lee ziet de pagina’s in sociale netwerken als documenten van jouw vrienden.

The separate Web sites, separate documents, are in fact about the same thing — but the system doesn’t know it.

Volgens Berners-Lee is de semantische-web technologie in staat om de relaties tussen mensen aan te geven en om boven de documentenlaag uit te komen.

Goed de technologie bestaat al en er wordt aan gewerkt. Dat is fijn. Maar wat nu met dat woord, het Social Graph (ik heb bewust dit woord niet proberen te vertalen). Dave Winer vindt het Social Graph gewoon een social network en wil het daarom zo noemen. Hij schrijft:

So if you don’t want to sound like an idiot, call a social graph a social network and stand up for your right to understand technology, and make the techies actually do some useful stuff instead of making simple stuff sound complicated.

Robert Scoble reageert op het artikel van Winer door te stellen dat:

The Social Graph is NOT my social network.
My Social Network is my friends list.
But the Social Graph shows a LOT more than that.

En wie er nu gelijk heeft, dat maakt niet uit. Het gaat om het woord Social Graph, dat loopt niet lekker, is te ingewikkeld en is verwarrend. Wellicht zelfs nietszeggend. Waar het over gaat is wel belangrijk, het koppelen van mensen op een eenvoudigere manier dan nu mogelijk is. Waarschijnlijk duurt het nog even voordat dat dit werkelijkheid is. Dus is er ruim voldoende tijd om te discussieren over de naam. Ook in het Nederland.

Met dank aan: Bryan Alexander

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com