Wikipedia niet gebruiken in academisch onderwijs?

Op een aantal blogs wordt er melding van gemaakt. Wikipedia Founder Discourages Academic Use of His Creation. Meneer Wales sprak op een symposium op de University of Pennsylvania en vertelde dat hij veel e-mails per dag krijgt van studenten die een onvoldoende hebben gekregen omdat zij citeerden uit Wikipedia. Niet het citeren is het probleem maar de betrouwbaarheid van de informatie. Duh…. iedereen weet toch dat het handig is om onderzoek te doen en verschillende bronnen naast elkaar te beoordelen en om nooit zomaar iets voor waarheid aan te nemen. Tenminste in de academische wereld mag je toch verwachten dat studenten niet alles zomaar klakkeloos overnemen.

Niet dat er helemaal geen betrouwbare informatie op Wikipedia te verwachten is, uiteraard is dat er wel, er zijn genoeg serieuze auteurs die echt niet zomaar iets opschrijven. Maar een beetje voorzichtig mag je wel met de informatie zijn.
Ik mag hopen dat de Nederlandse studenten in dit geval NIET op de Amerikaanse lijken en dat docenten vragen om meerdere bronnen met elkaar te vergelijken als zij een opdracht opgeven.

Meer info: The Chronicle: Wired Campus Blog
Via: Library Voice

2 thoughts on “Wikipedia niet gebruiken in academisch onderwijs?”

  1. @ Jos,

    dank je wel voor de link. Je had zeker een punt! Ik denk dat er meer bloggers geweest zijn die hierover hebben geschreven want het is ook zo logisch. Dat nu de oprichter van Wikipedia er over begint is wel goed want zo groeit het besef bij studenten misschien.

    Net als dat het besef mag groeien dat citeren mag maar plagiaat plegen niet en dat er nu systemen zijn die vrij snel kunnen achterhalen of een tekst al eens eerder is verschenen. Niet dat dat impliceert dat er plagiaat is gepleegd (als er netjes naar de bron is verwezen is het geen probleem) maar het kan een indicatie zijn. Ik ben benieuwd hoeveel bibliotheken studenten hierop wijzen.

    M.

Comments are closed.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com