Open Education 2007: Localizing and Learning! – Andreia Inamorato dos Santos (OU UK)

Andreia Inamorato dos Santos

Andreia Inamorato dos Santos,
originally uploaded by moqub.

Andreia doet onderzoek naar de discourse van Open Educational Resources.

Wikipedia omschrijft over discourse als:

In the social sciences, a discourse is considered to be an institutionalized way of thinking, a social boundary defining what can be said about a specific topic or possible truth. Discourses are seen to affect our views on all things; it is not possible to escape discourse.

Voor haar onderzoek heeft Andreia een aantal verschillende OER-sites bezocht en het boek The World is Flat van Friedman gelezen. Zij koppelt vervolgens de gegevens uit het boek aan de OER-sites.

Het internet heeft onze wereld plat gemaakt, zodat er geen geografische barrieres meer bestaan. Door het Open in OER is een nieuw element aan het internet toegevoegd. Er is namelijk geen discriminatie meer in de toegang tot kennis.

Wat is dan precies discourse analyse zoals Andreia deze uitvoert?
Vaak wordt gedacht aan gesproken taal. Maar het is meer dan dat. Het is ook visual images – dus beelden, foto’s en ikonen. Maar ook geschreven taal, dus ook audio. Meeste data is gebaseerd op geschreven taal, zoals websites.

 • geinstitutionaliseerd gebruik van taal
 • verschillende domeinen hebben eigen talen, zoals de kerk en de politiek – taal en gebruik horen bij elkaar
 • dus hoe wij praten en schrijven over OER creeert het veld
 • discourses hebben flexibele grenzen – tekent discourse A en B en C die met elkaar overlappen. Deze overlap wordt een nieuwe discourse D.

Vervolgens gaat Andreia terug naar Friedmans boek en de 10 flatterners (platmakers) waarvan zij er 4 noemt:

 • open sourcing
 • intellectual commons and free software
 • “open source is nothing more thean peer-reviewed science”
 • in-forming – je bent nu je eigen regisseur, kan content aan web toevoegen

In de komende 20 minuten laat zij twee van deze platmakers los op de sites van MIT en Open University (UK).

Om vervolgens te concluderen:

 • discourse analysis as a tool to provide a better understanding of the practices in the OER movement.
 • Need for empowerering the users (web20).
 • Dominance of the institutional discourse.

Voor presentatie en audiofile, klik hier.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com