Workshop Internet en Onderwijs – onderwijs online

Vanmiddag was ik naar Utrecht om de workshop Internet & Omderwijs bij te wonen. Nu heette de bijeenkomst workshop maar het was meer een seminar of een luistermiddag met drie sprekers.

Een dame van Lectric Internetopleidingen opende de middag. Zij sprak over de generatiekloof tussen docenten en studenten. Door middel van een aantal anekdotes van haar eigen kinderen motiveerde zij de uitspraak: doe mij maar online, een quote van een student van Koning Willem I College. En ook al zou het geen verkooppraatje worden (beloofde zij aan het begin van haar presentatie) toch werd er wel even aandacht besteed aan een van de aangeboden opleidingen over intranetten en gaf zij tips om het draagvlak voor het gebruik van intranet te vergroten.

Hierna was het tijd voor de presentatie van Jorn Moraal over jongerenmarketing (voor een week hier te downloaden). Moraal begon zijn presentatie met een inleiding over de generatie 2.0 en sprak over het nieuwe communiceren anno 2008. Hij vertelde dat wij in Nederland het gebruikerspatroon van de doelgroepen niet volgen. Wij weten namelijk, door onderzoek, dat jongeren weglopen als er reclames op televisie worden getoond en toch geven bedrijven nog steeds heel veel geld uit aan televisiereclames. Het mediabudget van internetmarketeers in maar 5% terwijl met het huidige internetgebruik je zou verwachten dat dit budget veel hoger zou zijn. In Engeland begrijpen ze het wel, meent Moraal, hier overtreft het budget voor internetmarketing namelijk bijna dat van televisie.

Vervolgens ging Moraal wat meer in op de Generatie Einstein. De generatie die internet niet als techniek gebruikt maar als een sociaal gebeuren. De generatie die relaties verbreekt via MSN en sociale networking sites. En de generatie die emotionele waarde geeft aan sms, msn, internet en games. Deze groep die na de Generatie Einstein komt kan snel informatie vergaren maar kan vervolgens deze informatie niet toetsen aan de waarheid, voor hen is alles waar. Toch staan zij extreem kritisch tegenover commerciele boodschappen.

Door de enorme keuzemogelijkheden en hoeveelheid informatie die deze jongeren dagelijks over zich heen krijgen zie je negeergedrag ontstaan (cognitieve dissonantie of keuzestress).

fragmentatie = desorientatie

Maar waar het vooral om gaat is om engagement. En om dit te bereiken kun je een aantal dingen doen:

1. Durf je te onderscheiden en maak producten voor early-adapters en innovators
2. Wees sociaal, jongeren geloven dat bedrijven meer kunnen betekenen dan de overheid en kopen graag producten als zij hier een goed doel mee ondersteunen
3. Eerst luisteren en dan praten, kijk bijvoorbeeld eens naar zoekgedrag bij Google, je weet niet wie er zoekt maar je weet wel wat er gezocht wordt.

Niche is the new mass

In het laatste deel van de presentatie gaf Moraal een aantal Do’s en Don’ts zoals betrek de doelgroep bij nieuwe campagnes, entertain en daag de jongeren uit, zoek individuen (verdeel de grote doelgroep in kleine subgroepen) en zet crossmediale media in.

Hierna was het tijd voor Andy Wagenaar. Zij is projectleider PR aan de Hogeschool van Utrecht en ook stond zij aan de wieg van twee bijzondere marketingactiviteiten; uniek door techniek en find the code. Jammer genoeg bleef zij iets te lang hangen bij het waarom en de achtergronden van de projecten en was er weinig tijd voor het hoe en wat het opleverde. Wat zij wel heel goed had begrepen is dat het voor de luisteraar interessant is om te horen wat er niet zo goed is gegaan en waar zij tijdens het proces tegenaan gelopen zijn. Blijkbaar zijn oude media (zoals print) vaak kostbaar en leveren zij niet zo heel veel op. Wagenaar gaf het voorbeeld van de posters die voor find the code op Abriformaat waren ontwikkeld. Dit leverde zo weinig extra inschrijvingen op dat de posters gratis zijn weggegeven en nu in veel studentenhuizen hangen.

Al met al een interessante middag die vooral interessant was door de presentatie van Jorn Moraal. Er zaten veel mensen van onderwijsinstellingen in de zaal maar veel tijd voor netwerken en nieuwe mensen ontmoeten was er niet en dat was toch jammer. Het zaaltje was niet heel erg geschikt voor de presentaties die getoond werden. Slides van onder tot boven vol geschreven zonder beeld…. wanneer dringt het nu eens door dat dit echt niet langer kan. Maar evengoed een welbestede middag daar in het Utrechtse.

2 thoughts on “Workshop Internet en Onderwijs – onderwijs online”

  1. Dank! Mooie heldere post.
    heb de presentaties natuurlijk al gedownload.
    Jammer dat het niet zo tot netwerken kwam.

Comments are closed.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com