SURF Onderwijsdagen 2007 – zin en onzin van het nieuwe leren – een gesprek tussen geleerde heren

Prof. dr. Jeroen van Merriënboer (Open Universiteit Nederland) en Prof. dr. Luc Stevens (Universiteit Utrecht) praten over de zin en onzin van het nieuwe leren. Prof. dr. Paul Kirschner (Universiteit Utrecht) is de voorzitter van de sessie.

En deze sessie begon al goed. Merriënboer was te laat vanwege vertragingen met de trein waardoor de sessie een half uur later begon. De laatste sessie voor de lunch, een half uur uitloop, herinneringen aan vorig jaar, deden mij het ergste vrezen.

Maargoed, wist ik op dinsdag nog niet wie Kirschner was, nu wel. Zijn openingszin: we gaan een sessie niet in het Engels doen omdat er een iemand in de zaal zit die geen Nederlands spreekt (Downes was inmiddels alweer vertrokken). De zin erna: je valt een ander niet aan als je een heer bent. Daarmee uiteraard verwijzend naar de keynote van Downes, een dag eerder.

Tijd voor de stelling, waar zowel Merriënboer als Stevens op mogen reageren. Ook is er ruimte voor een korte presentatie van Merriënboer.

Stelling 1: aangenomen is dat de werking van het nieuwe leren wetenschappelijk bewezen is en is dus een zeer geschikte aanpak voor het NL onderwijs.
Continue reading SURF Onderwijsdagen 2007 – zin en onzin van het nieuwe leren – een gesprek tussen geleerde heren

SURF Onderwijsdagen 2007 – 3 mannen over Second Life

Frans Feldberg (Vrije Universiteit Amsterdam), Igor Mayer (TU Delft) en Paul Dirckx (Fontys Hogescholen) gaven in deze dubbelsessie de geinteresseerden een kijkje in Second Life en het gebruik hiervan binnen het onderwijs.

Frans Feldberg ging tijdens zijn 15 minuten in op een project dat de VU, samen met de ABN-AMRO en een gehandicaptenorganisatie had gedaan (het goede doelen project, voor onderzoek naar de mogelijkheden van goede doelen binnen Second Life). Maar voordat hij hier aan toekwam eerst een korte inleiding over virtuele werelden, de huidige generatie jongeren en samenwerken via internet. Een van de onderwijsvisies van de VU is community of learners bouwen en dat hebben zij gedaan door middel van Second Life.

Hierna ging Igor Mayer in op de TU Delft binnen Second Life. Hij vewees hierbij naar het boek Spelend leren in Virtuele Werelden – bouwstenen voor online gaming in het hoger onderwijs (2007). Interessant in het verhaal van Mayer waren de ervaringen die besproken werden en die niet allemaal positief zijn maar als leerproces heel waardevol zijn.

Vervolgens liet Paul Dirckx de Second Life omgeving van Fontys zien. Hij vloog rond en praatte met anderen en gaf daarmee, voor hen die nog nooit in Second Life zijn geweest, een goede impressie van deze virtuele wereld.

Voor mij geen nieuwe informatie maar wel interessant om te zien dat alle drie de onderwijsinstellingen anders met Second Life omgaan en er alle drie op een eigen manier van leren.

SURF Onderwijsdagen 2007 – Antoine van den Beemt over jongerencultuur, games en leren

De sessie die het meeste indruk op mij heeft gemaakt is de sessie van Antoine van den Beemt. Hij sprak over jongerencultuur, games en leren – het onderwerp van zijn promotieonderzoek. Van den Beemt zegt dat de uitspraken en opinies van anderen die over jongerencultuur gaan zijn gebaseerd op enkele cases, zoals bijvoorbeeld Prensky die vaak verwijst naar zijn eigen kinderen. Van den Beemt is van mening dat het daarom gaat om een geloof en niet om onderzoek. De bestaande informatie is mager en er zijn weinig boeken, tijd dus voor empirisch onderzoek.

Van den Beemt geeft geen oplossingen in deze sessie maar aandachtspunten, daarvoor gaat hij eerst in op de hedendaagse samenleving. De samenleving waarin wij nu leven is de laatmoderne samenleving. Deze samenleving is een combinatie van traditie en ambivalentie, chaos en complexiteit. Wij hebben een schijnbare keuzevrijheid binnen de traditionele kaders. Als je denkt aan consumptie dan heeft de consument een onnoemelijke keuzevrijheid en bestaan er veel opties en mogelijkheden. Als je dit terugbrengt naar het onderwijs dan bestaan er enorm veel domeinen waaruit je kunt kiezen. Naast deze keuzevrijheid ziet van den Beemt dat tradities nog steeds heel belangrijk zijn. Ook jongeren zoeken vastigheid, zij willen ook gewoon een gezin, een baan en een auto voor de deur.

Van den Beemt onderzoekt welke invloed de laat moderniteit heeft op jeugdcultuur en leren? Daarbij vraagt hij zich af of jongeren interactieve media gebruiken om betekenis te geven aan de “dubbele moraal” van de moderne samenleving.

Continue reading SURF Onderwijsdagen 2007 – Antoine van den Beemt over jongerencultuur, games en leren

SURF Onderwijsdagen 2007 – keynote Downes en de reactie van Kirschner

Op dinsdag 13 november opende Stephen Downes de SURF Onderwijsdagen met zijn keynote waarin hij commentaar geeft op het artikel van Kirschner, Sweller en Clark (Why Minimal Guidance During Instruction Does Not Work: An Analysis of the Failure of Constructivist, Discovery, Problem-Based, Experiential, and Inquiry-Based Teaching).

De termen vlogen al snel over het scherm, connectivism, instructivism, buntine oration, en eerlijk is eerlijk Downes is een goede speker. Maar voor iemand als mijzelf, die haar wortels niet in het onderwijs heeft, was het soms moeilijk te volgen. Ik had ook geen idee wie Kirscher was, degene waartegen Downes zo tekeer ging. Toen ik de tweede dag in de zaal bij dagvoorzitter Kirschner zat viel het kwartje.

Wat is mij bijgebleven van de presentatie van Downes. Er zijn verschillende meningen over hoe mensen het beste kunnen leren. Dat soms dingen gewoon worden ontdekt, denk hierbij aan het internet – hiervoor zijn mensen niet naar school geweest, dit is gewoon ontdekt. Leren doe je door te doen. De een heeft hierbij veel begeleiding nodig, de ander wat minder.

Wat mij ook is bijgebleven is dat het wel heel gemakkelijk is om een ander aan te vallen als diegene geen kans heeft gekregen om een weerwoord te geven. Het is goed als er verschillende meningen bestaan, maar ik vind dat Downes niet de beste manier heeft gekozen om deze mening te ventileren. En dat is jammer, want Downes had een hele goede keynote kunnen geven, als hij een ander onderwerp had gekozen.

Er is al meer geschreven over deze keynote, er bestaat zelfs een site waar Kirschner zijn mening geeft. Hieronder een lijstje (absoluut niet volledig):

Ode aan de organisatie

Edublogdiner 2007 - Utrecht

Edublogdiner 2007 – Utrecht,
originally uploaded by moqub.

Wilfred bedankt voor het organiseren, het was weer supergezellig!! Een de ronde tafels waren ook een goede keus. En nu dat de groep steeds groter wordt moet het moeilijk zijn om iemand te vinden die het edublogdiner volgend jaar wil organiseren.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com