18 september – Symposium identiteit in Virtuele Werelden – verslag

Afgelopen donderdag was ik in Amsterdam bij de KNAW voor het symposium Identiteit in Virtuele Werelden. Een aantal sprekers namen het woord, onder andere Jos de Mul, Mireille Hildebrandt en Ronald Leenes. Tussen de sprekers was er tijd voor intermezzo’s. Een volle zaal, dus gezellig druk met jonge en oude mensen, mannen en vrouwen. Ook zag ik Webgrrl, nouja zij herkende mij en zei hoi. Liek was er blijkbaar ook, tenminste zij heeft haar verslag al geschreven, gezien/gesproken heb ik haar niet. En Magreet, die sprak in tijdens de pauze.

Wat mij is bijgebleven van de presentatie van Jos de Mul:

 • een aantal boeken komt op mijn te lees lijst – Database delirium van Jos de Mul, Alter Ego van Robbie Cooper (hier moet ik de tentoonstelling ook van bekijken, kan irl of in SL), Homo Ludens van Huizinga
 • vanuit verschillende wetenschappen kan een virtuele wereld worden bekeken, bijvoorbeeld wat kost een virtuele wereld (economie), wie straf je bij ongewenst gedrag in een virtuele wereld (jurist), hoeveel virtuele identiteiten zijn er (psycholoog)
 • er zijn verschillende soorten identiteiten, de (logische) persoonlijke identiteit, een spatio-temporele identiteit, een reflexieve identiteit en een narratieve identiteit. Kun je eigenlijk wel spreken van de identiteit?
 • er zijn verschillende realiteiten, de schijnbare realiteit en de potentiele realiteit

Wat mij is bijgebleven van de presentatie van Mireille Hildebrandt:

 • Mireille Hildebrandt vraagt zich af of virtuele identiteiten geestverruimend of bewustzijnvernauwend is
 • geestverruimend is verruiming van de vrijheid om de eigen identiteit anders te ontwikkelen (met onderstaand filmpje als voorbeeld)
 • bewustzijnvernauwing wordt bepaald door beslissingen die de drempel van het bewustzijn niet bereiken
 • heeft een persoon recht op een (of meerdere) virtuele identiteit(en)?
 • heeft een persoon recht op bescherming van de virtuele identiteit?

Wat mij is bijgebleven van de presentatie van Ronald Leenes:

 • sociale netwerken zijn lokaal gebonden (denk aan gebruik van Hyves in Nederland, maar weinig daarbuiten), daarom zijn sociale normen lokaal gekleurd
 • sociale netwerken vallen uiteen in social sites, social software en social services
 • eerste social networksite is classmates.com die is ontstaan in 1995
 • social network sites (SNS) zijn anders dan andere netwerken omdat er ICT wordt gebruikt in de communicatie tussen gebruikers
 • SNS = privacy ramp!
 • als gebruiker van SNS uitgaat van een vertrouwelijkheid binnen het netwerk dat er niet is, is dat een drama
 • zijn verschillende soorten netwerken (gemeinschaft / gesellschaft) – hoe denken gebruikers binnen het netwerk over het netwerk, is het een gemeinschaft of een gesellschaft, de regels binnen deze twee netwerken zijn anders
 • gebruikers geven onbewust informatie weg, denk aan een foto met op de achtergrond een duidelijk herkenbaar gebouw, andere gebruikers weten zonder dat je het zegt waar je geweest bent
 • privacy paradox: gebruikers hebben bezwaar tegen het afgeven van veel informatie maar in de praktijk lijkt dit toch anders te zijn en geven gebruikers veel informatie weg
 • wij begrijpen het gebruik van SNS-en niet omdat de onderzoeken zijn gedaan vanuit het perspectief van de digital immigrant
 • er zijn drie categorieen gebruikers van SNS-en: de categorie stay out (of my space) (claimen privacy in publieke ruimte), de categorie I’m proud of myself (ik heb niets te verbergen en laat dat zien ook) en de categorie none of this is real (SNS is een spel en profiel heeft geen relatie met de werkelijkheid)

De presentatie van Ronald Leenes heeft op mij de meeste indruk gemaakt, misschien omdat deze ging over social network sites en daar heb ik nu eenmaal meer mee dan met SL. Op zich een interessante middag waarbij vanuit wetenschappelijk oogpunt werd gekeken naar de (virtuele)wereld van nu.

18 september – Symposium identiteit in Virtuele Werelden

Vanmiddag kreeg ik het verzoek in de mail om aandacht te geven aan het symposium Identiteit in Virtuele Werelden.

Op 18 september organiseert de Commissie Wetenschap en Kunst van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) in samenwerking met de Universiteit van Tilburg en de Vrije Universiteit Brussel een symposium over Identiteit in Virtuele Werelden.

De vraag die deze middag centraal zal staan is ‘wie ben ik?’.
Virtuele werelden – web 2.0-applicaties zoals Hyves of Facebook, maar ook games als World of Warcraft – geven ons nieuwe mogelijkheden om compleet iemand anders te zijn, of juist meer onszelf te laten zien. Identificatie op het internet biedt nieuwe kansen voor zelfontplooiing, maar ook nieuwe bedreigingen, bijvoorbeeld voor privacyschending of manipulatie.

In het symposium worden deze uitdagingen belicht vanuit wetenschap en kunst. Hoe komt identiteit tot stand in virtuele werelden? Hoe verhouden iemands verschillende identiteiten zich tot elkaar, en wat betekent dat voor privacy en zelfbeeld? Beïnvloedt een virtuele wereld ons ‘echte’ leven? Waarom gaan mensen op zoek naar andere identiteiten?

Jos de Mul (Erasmus Universiteit Rotterdam) spreekt over identiteitsvorming in virtuele werelden als Second Life vanuit filosofisch en cultuurhistorisch perspectief.

Mireille Hildebrandt (Vrije Universiteit Brussel) zal onder de titel ‘Virtuele identiteit: geestverruiming of bewustzijnsvernauwing?’ ingaan op de wisselwerking tussen identificatie en zelfbeeld en de kansen en bedreigingen van profilering in virtuele omgevingen.

Ronald Leenes (Universiteit van Tilburg) analyseert identificatieprocessen in sociale-netwerkomgevingen (zoals Hyves en Facebook) en de noodzaak van privacy-vriendelijk identiteitsmanagement.

Ilja Leonard Pfeijffer (dichter) gaat in gesprek met Karin Spaink (publiciste) over het verblijven in Second Life, identiteitsvorming, en het leven na Second Life.

Aanmelden
Deelname is gratis. U dient zich wel voor 10 september 2008 aan te melden via het inschrijfformulier dat u hier vindt.  Hier vindt u ook meer informatie over de sprekers en de inhoud van het programma.

Interessante materie en dus zeker de moeite waard om voor naar Amsterdam af te reizen. Zal mijn agenda moeten omgooien om heen te gaan, maar dat heb ik er wel voor over.

SURF Onderwijsdagen 2007 – 3 mannen over Second Life

Frans Feldberg (Vrije Universiteit Amsterdam), Igor Mayer (TU Delft) en Paul Dirckx (Fontys Hogescholen) gaven in deze dubbelsessie de geinteresseerden een kijkje in Second Life en het gebruik hiervan binnen het onderwijs.

Frans Feldberg ging tijdens zijn 15 minuten in op een project dat de VU, samen met de ABN-AMRO en een gehandicaptenorganisatie had gedaan (het goede doelen project, voor onderzoek naar de mogelijkheden van goede doelen binnen Second Life). Maar voordat hij hier aan toekwam eerst een korte inleiding over virtuele werelden, de huidige generatie jongeren en samenwerken via internet. Een van de onderwijsvisies van de VU is community of learners bouwen en dat hebben zij gedaan door middel van Second Life.

Hierna ging Igor Mayer in op de TU Delft binnen Second Life. Hij vewees hierbij naar het boek Spelend leren in Virtuele Werelden – bouwstenen voor online gaming in het hoger onderwijs (2007). Interessant in het verhaal van Mayer waren de ervaringen die besproken werden en die niet allemaal positief zijn maar als leerproces heel waardevol zijn.

Vervolgens liet Paul Dirckx de Second Life omgeving van Fontys zien. Hij vloog rond en praatte met anderen en gaf daarmee, voor hen die nog nooit in Second Life zijn geweest, een goede impressie van deze virtuele wereld.

Voor mij geen nieuwe informatie maar wel interessant om te zien dat alle drie de onderwijsinstellingen anders met Second Life omgaan en er alle drie op een eigen manier van leren.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com