SURF Onderwijsdagen – dag 1 – Hellep! De school vergaat!

In het programmaboekje wordt de sessie met deze spectaculaire titel beschreven als:

Het web is de primaire communicatie voor jongelui geworden. De vraag is hoe onderwijs daar aansluiting bij kan zoeken; anderso is geen issue. Zodra iets nieuws teveel naar school riekt, gaat de interesse er gauw af. Dat geldt voor gaming en ook voor MSN, Hyves en Ebuddy. Wat moeten we dus doen? Juist ja; vooral binnen de school efficienter werken, waardoor meer tijd overblijft voor het eigen sociale netwerk van de leerling.

Piet Kommers en Dick Slettenhaar (Universiteit Twente) willen met de deelnemers in de zaal in dialoog maar daar komt niet heel veel van. Het eerste half uur geven de mannen een soort van inleiding over de wereld van het kind.

De wereld van het kind is technologisch (web 2.0), sociaal (collaboratief), leerstijl (lerende gemeenschappen) en spelen in tegenstelling tot gaming. Kommers spreekt over de systeemscheiding tussen school en straat en de manier waarop kinderen/jongeren in deze twee werelden leren.

Moet je de twee werelden (school en straat) combineren of juist niet? Het is een uitdaging voor de school om voort te bouwen op wat er op straat gebeurd. Spelen op straat houdt in dan er geen centrale regie is, je doet dingen op straat waar de straat eigenlijk niet voor gemaakt is. Op school zie je dit ook gebeuren. Op het moment dat onderwijs te formeel wordt zie je dat studentengemeenschappen dingen doen die een tegenwicht vormen, zoals het voorbeeld dat gegeven wordt van Japan waar gewerkt wordt in projectgroepen en de mening van de student voorop staat.

Kommers geeft ook het voorbeeld van een onderwijsinstelling in Goes waar kleine laptops worden gebruikt binnen het onderwijs. Toch blijft papier en pen hier belangrijk. De laptops worden ingezet, maar na niet al te lange tijd weer vervangen door ouderwetse schrijfmiddelen. Ik had het idee dat Kommers dit jammer vindt, maar echt gezegd heeft hij dat niet.

De vraag die de sprekers stellen is: moet je het onderwijs breder maken en netwerken die jongeren gebruiken binnen de school brengen of moet je juist het onderwijs smaller maken en je richten op de kern (inzichtelijkheid en basisvaardigheden)? Volgens Kommers is het onderwijs in Nederland bang om de discussie hierover aan te gaan en af te glijden naar inhoudsloos onderwijs. Misschien dat ICT hier de oplossing kan bieden. Kommers vindt dat je als docent stelling moet nemen en moet kiezen voor de conceptuele kant of de sociale kant. En dan vooral: durf te spelen met ICT.

Het vreemde aan deze sessie is dat hij abrupt eindigde door een opmerking uit de zaal. Een dame die Slettenhaar niet goed kon verstaan omdat hij zacht sprak vond het nodig om haar opmerking te beginnen met … ik val bijna in slaap…. wanneer komt het vuurwerk. Dat Slettenhaar zacht sprak kan ik niet ontkennen maar om nu te zeggen dat je in slaap valt gaat mij een beetje te ver. Loop dan weg of ga iets anders doen. Als deze dame had gevraagd aan de spreker om harder te praten was de boodschap ook overgekomen. Dat je bij een titel van een sessie een ander idee hebt over de inhoud, tsja dat kan gebeuren. De titel van deze sessie deed nu eenmaal vermoeden alsof er heftige discussies zouden plaatsvinden en dat is helaas niet gebeurd. Na de opmerking van de dame waren de sprekers en de mensen in de zaal een beetje … ik weet even niet hoe ik het moet noemen, maar een discussie kwam er niet meer. En dus waren wij een kwartier te vroeg weer op de markt om een drankje te drinken.


SURF Onderwijsdagen – dag 1 – de opening

Gistermiddag begon voor mij de eerste dag van de SURF Onderwijsdagen in Utrecht. Uitgerust met mijn maccie, fotocamera en mobiele telefoon betrad ik de grote zaal van het Beatrix Theater om er al snel achter te komen dat de batterij van mijn maccie nog maar op 10% stond. Het werd dus luisteren en proberen te onthouden waar de opening keynote over ging.

En op zich was dat niet moeilijk, het ging over het onderwijs van 11-11-2020. In vier thema’s (de supermarkt, het warenhuis, de beurs, de luchthaven) legden setjes van twee personen uit wat het thema inhield en werd er een kort filmpje getoond.

En ik moet zeggen dat SURF zich hier heeft overtroffen, het zag er supergelikt uit en het was goed voorbereid. Na de presentatie van de 4 thema’s mocht de zaal stemmen voor het beste thema. Er waren geen winnaars/verliezers maar sommige thema’s spraken meer aan dan andere. Zelf was ik erg gecharmeerd van het thema Beurs waarbij het gaat om talent. Jonge kinderen kunnen zich al aanmelden voor de talentenbeurs en leren door middel van een systeem dat al in de Middeleeuwen bestond, namelijk dat van de gilden met leerlingen, gezellen en meesters. Ik was geloof ik een van de weinigen die dit thema het beste vond. Maar zoals ik al zei er waren geen winnaars of verliezers. Met een opening als deze waren uiteraard de verwachtingen hoog gespannen.

OWD – edublogdiner

Elk jaar is het de avond voor de Onderwijsdagen feest! Dan komen de edubloggers (en iedereen die er graag bij wil zijn, blogger of niet, Zuiderbuur of Hollander, etc.) bij elkaar in Utrecht om onder het genot van een hapje en drankje bij te kletsen.

2008 – restaurant nog niet bekend, datum 10 november. Aanmelden kan hier. Wil je eerst weten wie er komt voordat je je aanmeldt, hier is de lijst. (Karin & Jeroen bij deze alvast dank voor de organisatie).

Wat we tot nu toe hebben gegeten:

2007 – Chinees

2006 – Tapas bij de Winkel van Sinkel

2005 – ik was erbij maar maakte toen nog geen foto’s
2004 – was ik er helaas niet bij.

SURF Onderwijsdagen 2007 – zin en onzin van het nieuwe leren – een gesprek tussen geleerde heren

Prof. dr. Jeroen van Merriënboer (Open Universiteit Nederland) en Prof. dr. Luc Stevens (Universiteit Utrecht) praten over de zin en onzin van het nieuwe leren. Prof. dr. Paul Kirschner (Universiteit Utrecht) is de voorzitter van de sessie.

En deze sessie begon al goed. Merriënboer was te laat vanwege vertragingen met de trein waardoor de sessie een half uur later begon. De laatste sessie voor de lunch, een half uur uitloop, herinneringen aan vorig jaar, deden mij het ergste vrezen.

Maargoed, wist ik op dinsdag nog niet wie Kirschner was, nu wel. Zijn openingszin: we gaan een sessie niet in het Engels doen omdat er een iemand in de zaal zit die geen Nederlands spreekt (Downes was inmiddels alweer vertrokken). De zin erna: je valt een ander niet aan als je een heer bent. Daarmee uiteraard verwijzend naar de keynote van Downes, een dag eerder.

Tijd voor de stelling, waar zowel Merriënboer als Stevens op mogen reageren. Ook is er ruimte voor een korte presentatie van Merriënboer.

Stelling 1: aangenomen is dat de werking van het nieuwe leren wetenschappelijk bewezen is en is dus een zeer geschikte aanpak voor het NL onderwijs.
Continue reading SURF Onderwijsdagen 2007 – zin en onzin van het nieuwe leren – een gesprek tussen geleerde heren

SURF Onderwijsdagen 2007 – 3 mannen over Second Life

Frans Feldberg (Vrije Universiteit Amsterdam), Igor Mayer (TU Delft) en Paul Dirckx (Fontys Hogescholen) gaven in deze dubbelsessie de geinteresseerden een kijkje in Second Life en het gebruik hiervan binnen het onderwijs.

Frans Feldberg ging tijdens zijn 15 minuten in op een project dat de VU, samen met de ABN-AMRO en een gehandicaptenorganisatie had gedaan (het goede doelen project, voor onderzoek naar de mogelijkheden van goede doelen binnen Second Life). Maar voordat hij hier aan toekwam eerst een korte inleiding over virtuele werelden, de huidige generatie jongeren en samenwerken via internet. Een van de onderwijsvisies van de VU is community of learners bouwen en dat hebben zij gedaan door middel van Second Life.

Hierna ging Igor Mayer in op de TU Delft binnen Second Life. Hij vewees hierbij naar het boek Spelend leren in Virtuele Werelden – bouwstenen voor online gaming in het hoger onderwijs (2007). Interessant in het verhaal van Mayer waren de ervaringen die besproken werden en die niet allemaal positief zijn maar als leerproces heel waardevol zijn.

Vervolgens liet Paul Dirckx de Second Life omgeving van Fontys zien. Hij vloog rond en praatte met anderen en gaf daarmee, voor hen die nog nooit in Second Life zijn geweest, een goede impressie van deze virtuele wereld.

Voor mij geen nieuwe informatie maar wel interessant om te zien dat alle drie de onderwijsinstellingen anders met Second Life omgaan en er alle drie op een eigen manier van leren.

SURF Onderwijsdagen 2007 – Antoine van den Beemt over jongerencultuur, games en leren

De sessie die het meeste indruk op mij heeft gemaakt is de sessie van Antoine van den Beemt. Hij sprak over jongerencultuur, games en leren – het onderwerp van zijn promotieonderzoek. Van den Beemt zegt dat de uitspraken en opinies van anderen die over jongerencultuur gaan zijn gebaseerd op enkele cases, zoals bijvoorbeeld Prensky die vaak verwijst naar zijn eigen kinderen. Van den Beemt is van mening dat het daarom gaat om een geloof en niet om onderzoek. De bestaande informatie is mager en er zijn weinig boeken, tijd dus voor empirisch onderzoek.

Van den Beemt geeft geen oplossingen in deze sessie maar aandachtspunten, daarvoor gaat hij eerst in op de hedendaagse samenleving. De samenleving waarin wij nu leven is de laatmoderne samenleving. Deze samenleving is een combinatie van traditie en ambivalentie, chaos en complexiteit. Wij hebben een schijnbare keuzevrijheid binnen de traditionele kaders. Als je denkt aan consumptie dan heeft de consument een onnoemelijke keuzevrijheid en bestaan er veel opties en mogelijkheden. Als je dit terugbrengt naar het onderwijs dan bestaan er enorm veel domeinen waaruit je kunt kiezen. Naast deze keuzevrijheid ziet van den Beemt dat tradities nog steeds heel belangrijk zijn. Ook jongeren zoeken vastigheid, zij willen ook gewoon een gezin, een baan en een auto voor de deur.

Van den Beemt onderzoekt welke invloed de laat moderniteit heeft op jeugdcultuur en leren? Daarbij vraagt hij zich af of jongeren interactieve media gebruiken om betekenis te geven aan de “dubbele moraal” van de moderne samenleving.

Continue reading SURF Onderwijsdagen 2007 – Antoine van den Beemt over jongerencultuur, games en leren

SURF Onderwijsdagen 2007 – keynote Downes en de reactie van Kirschner

Op dinsdag 13 november opende Stephen Downes de SURF Onderwijsdagen met zijn keynote waarin hij commentaar geeft op het artikel van Kirschner, Sweller en Clark (Why Minimal Guidance During Instruction Does Not Work: An Analysis of the Failure of Constructivist, Discovery, Problem-Based, Experiential, and Inquiry-Based Teaching).

De termen vlogen al snel over het scherm, connectivism, instructivism, buntine oration, en eerlijk is eerlijk Downes is een goede speker. Maar voor iemand als mijzelf, die haar wortels niet in het onderwijs heeft, was het soms moeilijk te volgen. Ik had ook geen idee wie Kirscher was, degene waartegen Downes zo tekeer ging. Toen ik de tweede dag in de zaal bij dagvoorzitter Kirschner zat viel het kwartje.

Wat is mij bijgebleven van de presentatie van Downes. Er zijn verschillende meningen over hoe mensen het beste kunnen leren. Dat soms dingen gewoon worden ontdekt, denk hierbij aan het internet – hiervoor zijn mensen niet naar school geweest, dit is gewoon ontdekt. Leren doe je door te doen. De een heeft hierbij veel begeleiding nodig, de ander wat minder.

Wat mij ook is bijgebleven is dat het wel heel gemakkelijk is om een ander aan te vallen als diegene geen kans heeft gekregen om een weerwoord te geven. Het is goed als er verschillende meningen bestaan, maar ik vind dat Downes niet de beste manier heeft gekozen om deze mening te ventileren. En dat is jammer, want Downes had een hele goede keynote kunnen geven, als hij een ander onderwerp had gekozen.

Er is al meer geschreven over deze keynote, er bestaat zelfs een site waar Kirschner zijn mening geeft. Hieronder een lijstje (absoluut niet volledig):

Ode aan de organisatie

Edublogdiner 2007 - Utrecht

Edublogdiner 2007 – Utrecht,
originally uploaded by moqub.

Wilfred bedankt voor het organiseren, het was weer supergezellig!! Een de ronde tafels waren ook een goede keus. En nu dat de groep steeds groter wordt moet het moeilijk zijn om iemand te vinden die het edublogdiner volgend jaar wil organiseren.