Het mobiele verschil

De laatste tijd kijk ik met zeer veel interesse naar de ontwikkelingen op het mobiele vlak. En dan met name de ontwikkelingen in de bibliotheekwereld. Vandaar dat ik laatst ook bij de CWIS dag was met de mobiel als thema. Direct valt dan ook het nieuwe onderzoek van PEW op met als titel The Mobile Difference (pdf). En ook al is dit een Amerikaans onderzoek. Wij kunnen hier van leren.

Kijk maar eens rond in een broodjeszaak, een station, een vliegveld of een bibliotheek. Als je dit doet dat zie je waarschijnlijk een aantal laptops waar op gewerkt wordt maar vooral ook mobiele telefoon waar mensen van alles mee aan het doen zijn. Met veel gemak wordt informatie uitgewisseld via wireless netwerken. Maar niet iedereen houdt van het altijd maar online aanwezig zijn. En toch, is het mogelijk dat met het gemakkelijker toegankelijk worden van internet op de mobiel ook zij overstag gaan?

PEW verdeelde de groep ondervraagden in verschillende subgroepen. Erg origineel zijn zij met de keuze voor de namen van de subgroepen. Kijk maar hieronder in de twee schema’s.

typology-summary-1

typology-summary-2

Ik ben er nog niet uit tot welke subgroep ik zou behoren als ik ondervraagd was, maar ik denk dat ik in de buurt zou komen van de Digital Collaborators. De groepen in het eerste schema staan gelijk aan 39% van de volwassen Amerikanen. PEW noemt deze groep de Motivated by Mobility. De andere groep (61%) noemen zij de Stationary Media Majority. Uiteraard zitten in de eerste groep de mensen die echt houden van hun mobiel en geen dag zonder kunnen. In de tweede groep is dat gevoel er wellicht ook maar lang niet bij iedereen. In deze groep zitten namelijk ook de mensen die geen mobiele telefoon gebruiken.

Nu is het zo dat PEW dit onderzoek al eerder heeft uitgevoerd en dus vergelijkingen kan geven van de resultaten van toen en die van nu.

Cell phones: In 2006, 73% of adults had a cell phone, a number that grew to 79% in 2007.
Broadband at home: In 2006, 44% adults had a high-speed connection at home, a number that increased to 56% in 2007.
Laptop computers: 31% of adults had a laptop in 2006, and 36% had one by the end of 2007.
MP3 players: 19% of adults had an MP3 player or iPod in 2006 and 26% had one in 2007.

Naast de vergelijking met eerder jaren gaat PEW erg diep in op de groepen. Vertellen zij over wie zij zijn (demografisch gezien), welk gedrag zij vertonen, welke wensen zij hebben en wat hun houding is ten opzichte van mobiele telefoons en internet. PEW laat zien dat sommige groepen de verhouding met digitale bronnen zal verdiepen, maar dat er ook een grote groep is die afwacht. En dit heeft consequenties.

Mobile access to the internet constitutes an inflection point in technology adoption.
The bar of what qualifies sophisticated tech behavior has changed.
The cost of not having little or no access rises in a multiplatform world.
Mobile access creates demand for capacity on wireless and wireline networks.
Heavy use of ICTs is mainly a young person’s game, but older Americans are minority members in good standing of even some of the most ardent tech groups.

Zoals ik al zei, het onderzoek is Amerikaans. Maar op zich is dat niet erg. Ik denk namelijk dat Nederland redelijk vergelijkbaar is met Amerika in deze. Misschien dat de aantallen en percentages verschillen. Dus mocht je interesse hebben in gebruik van mobiel internet dan is dit onderzoek zeker een aanrader. Als uitgangspunt, om de verschillende groepen beter te begrijpen en om jouw diensten beter op de verschillende groepen aan te kunnen passen.

Met dank aan: Stephen’s Lighthouse

Gebruikt beeldmateriaal is afkomstig van Flickr – mobile phone van Milica Sekulic

CIL 2008 – Libraries Solve Problems! – Lee Rainie

Lee Rainie (Pew Internet & American Life Project) was op maandag degene die de keynote mocht presenteren.

Zijn onderwerp was het onderzoek dat PEW vorig jaar had uitgevoerd en waarna er een ware buzz in de blogosphere ontstond. En dus werd het een presentatie met veel cijfers en overzichten. Nu is Rainie een erg goede spreker en dus was het aangenaam om naar de presentatie te luisteren, alhoewel het soms een beetje saai was.

Rainie praat overigens ook graag over zichzelf en dus begon hij met voorbeelden van weblogs die over hem geschreven hebben, zoals onder andere:

Rainie was funny, at ease, informative and we found ourselves do a lot of “Huh…I didn’t know that during his speech”. Very, very cool. – Writings of the Loud Librarian

He’s a lot older than I imagined.
——————–
Looks like a typical Foundation suit. – F2C Freedom to connect

While he may look older than some expected, and appears to be just another Foundation suit, he’s a very intelligent man, and worth paying attention to. – TBWAIN

Hey, Rainie, this is for you: “A fast-paced, informative session from a knowledgeable and entertaining speaker! I feel like this was just the tip of the iceberg, like there’s so much more we could learn from Mr. Rainie if we only had more time. – WLA blog

Good crisp presentation backed with some actual research and drawing out the implications for educators, a list of which should be posted on the wall of every school  – Stephen Downes

Hij geeft deze voorbeelden omdat bloggen volgens hem gaat om communitybuilding en communicatie. Als bibliotheek moet je een rol hebben in deze communitybuilding en communicatie. Om dit te kunnen doen moeten gebruikers de bibliotheek en haar diensten kennen. Uit het PEW onderzoek bleek dat veel mensen de bibliotheek kennen en haar ook gebruiken als zij op zoek zijn naar informatie om problemen op te lossen. Maar niet iedereen kent of gebruikt de bibliotheek en dus moet je zoeken naar manieren om die groep te bereiken. Hiervoor kun je de gebruikers inschakelen die de bibliotheek al kennen en dol zijn op de bibliotheek. Zij moeten de verhalen vertellen aan hen die de bibliotheek nog niet kennen. Ook kun je deze groep ondervragen omdat dat hen het gevoel geeft bij de bibliotheek te horen en belangrijk te zijn. Als bibliotheek moet je je in de sociale netwerken begeven die de gebruikers gebruiken. Weet je niet hoe dit moet, of hoe je dit het beste aan kan pakken, praat dan met jonge gebruikers en de jongste collega’s, zij kunnen vertellen hoe je het moet doen.

De presentatie van Rainie staat online en is hier te vinden.

Rapport creëert buzz

Bij het doorlezen van mijn rss-feeds valt mij de afgelopen dagen op dat er veel is en wordt geschreven over het nieuwe PEW rapport (Information Searches That Solve Problems). Om een goed beeld te krijgen van wat nu voor de bibliotheek belangrijk is in dit rapport maak ik een overzicht (van nieuw naar oud) van wat er geschreven wordt en door wie.

[update: er is de laatste dag van 2007 zoveel geschreven over dit rapport dat ik het daarbij laat en alleen een paar links opneem van eerdere posts]

31 december 2007

Op de laatste dag van 2007 schrijft Library Garden de volgende post New Pew Report Looks at How America Solves Everyday Life Problems Using Libraries, the Internet, and Government Agencies. Hierin gaan zij in het kort in op de organisatie achter het rapport (Pew Internet & American Life Project (PIAL)) en wat de problemen zijn waar Amerikanen, van 18 jaar en ouder, tegenaan lopen die opgelost moeten worden. Zoals bijvoorbeeld: gezondheidsproblemen, veranderen van baan, overheidgerelateerde problemen zoals verzekeringen, gezondheidszorg en belastingen.

Library Garden is niet teleurgesteld over het rapport. Het is volgens hen een gedegen onderzoek geweest. Als je geen zin hebt om het hele rapport te lezen, lees dan de eerste zes pagina’s van de samenvatting. Library Garden geeft hiervan de hoogtepunten weer. Daarin staat onder andere dat bibliotheken, naast internet, hoog aangeschreven staan bij gebruikers als het gaat om een oplossing te vinden voor alledaagse problemen. Waarbij Generatie-Y (18-30 jaar) de bibliotheek het meeste bezoekt. Verrassend omdat je verwachte dat deze groep het internet meer zou gebruiken dan de bibliotheek.

The ReadWriteWeb benaderd de materie vanuit een andere invalshoek met de post Threatened by the Internet? Music Biz Should Rock Like Librarians. Marshall Kirkpatrick schrijft dat de jongste en meest beinvloedbare groep internetter in de VS waarschijnlijk ook de groep is die de fysieke bibliotheek het meeste bezoekt. Hij ziet de bibliotheek hiermee als voorbeeld voor andere industrieën en zegt dat er iets erg goed gaat in bibliotheekland. De muziekindustrie zou een voorbeeld moeten nemen aan de bibliotheek en in de gaten moeten houden wat daar nou precies gebeurd en hoe zij de jongeren verleiden om binnen te komen. Bibliotheekgebruik is het hoogste bij de gebruikersgroep die internet thuis tot hun beschikking hebben. En dit is opvallend omdat nog niet zo lang geleden er werd gesuggereerd dat toegang tot internet thuis de genadeklap voor de bibliotheek zou zijn. Marshall Kirkpatrick ziet dat de bibliotheek toegevoegde waarde heeft in het ondersteunen van de bezoekers bij het zoeken naar waardevolle informatie en dat de gebruiker de bibliotheek nodig heeft omdat deze nog erg veel te leren heeft als we het hebben over informatievaardig zijn.

Marhall Kirkpatrick verwijst in zijn post naar een artikel van CNN met de titel Study: Web generation heaviest users of public libraries. Ook hier de nadruk op de groep die de bibliotheek het meeste bezoekt (18-30 jarigen). Het is niet alleen internet dat zij in de bibliotheek zoeken, ook naslagwerken, tijdschriften en kranten lokken deze groep het gebouw in. In het artikel van CNN wordt ook ingegaan op een rapport uit 1996 van The Benton Foundation (a nonprofit group that studies the digital age) zij waarschuwden toen namelijk dat:

Americans ages 18-24 “are the least enthusiastic boosters of maintaining and building library buildings. They are also the least enthusiastic of any age group about the importance of libraries in a digital future.”

Uit het PEW rapport blijkt nu dat die groep van toen, nu de groep is die veel minder dan de huidige 18-30 jarigen gebruik maakt van de bibliotheek. In de tien jaar, sinds de verschijning van het Benton rapport, heeft internet een belangrijke plaats ingenomen en je ziet dan ook dat bibliotheken de ruimtes aanpassen op dit nieuwe sociale gebruik van de bibliotheek.

Dorothea van Caveat Lector, een post met de titel Hype and the biblioblogosphere. Zij gaat niet in op de inhoud van het rapport maar richt zich op de organisatie die het onderzoek heeft gedaan. Blijkbaar heeft PEW een aantal bibliobloggers benaderd door middel van een email. Ook zij heeft zo’n email gekregen en zij is hiervan geschrokken. Omdat, ze van mening is dat de blogs die zij leest onderhouden worden door integere mensen met liefde voor het vak. Deze bloggers wordt niet verteld hoe zij moeten denken, hier worden zij ook niet voor betaald. En nu, door de email van PEW weet zij niet langer hoe zij over die andere bloggers moet denken en of zij ze nog kan vertrouwen (mede omdat niet alle bloggers laten weten of zij wel of niet zo’n email gehad hebben. Dorothea voelt zich door de email van PEW verplicht om over het rapport te schrijven en dat vertikt zij. Zij doet niet mee aan het creeren van de hype. Daarnaast roept zij bloggers op om aan te geven als zij een email hebben gekregen, zodat zij als lezer weet waar zij aan toe is.

David Warlick van 2¢ Worth begint zijn post met de titel Web Generation Uses Libraries… met de openingsparagraaf van een artikel dat verscheen in de Raleigh News & Observer. In dit artikel wordt geschreven dat jongeren naar de bibliotheek gaan voor onderwijs gerelateerde zaken zoals schoolkeuze en het zoeken van ondersteuning bij het vinden van een nieuwe baan.

Miranda van Edu-it linkt naar de post van David Walick in haar post Pew report on library usage. Zij vergelijkt het artikel van de Raleigh News & Observer met een ander artikel van Computerworld over hetzelfde rapport. Waarbij het eerste artikel vooral de nadruk legt op het percentage bibliotheekbezoekers en het laatste rapport schrijft over wat er dan met computers gedaan wordt zodra gebruikers in de bibliotheek komen. Het onderzoek gaat niet om bibliotheekbezoek in het algemeen en dus is het bijzonder te noemen dat artikelen hier wel over gaan.

The News & Observer Web generation uses libraries more than others.

ComputerworldGeneration Y biggest user of U.S. libraries, survey finds
Sixty-two percent of Gen Y respondents said they visited a public library in the past year

Bryan Alexander (Internet leads American information queries: new Pew study) geeft drie quotes uit het rapport om zijn uitspraken – when it comes to libraries, the leading users are younger (in their teens and 20s), but not for books en the digital divide strongly shapes information seeking – te ondersteunen.

Tot zover één biblioblogger, wat zeggen de anderen?
Free Range Librarian (K.G. Schneider) in Breaking news: the Internet is useful, people still use libraries doet een poging om te filteren wat nu echt belangrijk is in het rapport. Sommige teksten zijn volgens haar fuzzy en soms een beetje misleidend geschreven. Zij legt in haar post uit waarom zij dat vindt en waarom je zelfs, als je de data bekijkt, zou kunnen zeggen dat jongeren de bibliotheek helemaal niet willen gebruiken als zij op zoek zijn naar informatie. Daarnaast heeft zij problemen met de woorden “gebruik van de bibliotheek”. Betekent dit dat gebruikers langskomen in de bibliotheek, dat zij een email sturen of dat zij opbellen. En wat te denken van de groep die niet naar de bibliotheek gaat, deze percentages zijn namelijk nog steeds erg hoog.

Resource Shelf (New From Pew Internet: Information Searches That Solve Problems; Where are the Social Networks?) geeft een aantal quotes uit de samenvatting en zegt dat het vreemd is dat het rapport is verschenen in de vakantieperiode, de tijd dat mensen met andere dingen bezig zijn en dus weinig aandacht hebben voor een belangrijk rapport als deze. Daarna hebben zij voornamelijk vragen rondom het rapport en vragen zij zich bijvoorbeeld af of er gekeken is naar online diensten van de bibliotheek of naar sociale netwerken waarbinnen de bibliotheek te vinden is.

En dan de eerste Nederlandse bloggers in de dit overzicht. Wilfred Rubens (Internet dé informatiebron bij problemen) wijst erop dat de bevindingen voor Nederland wel eens anders kunnen liggen, het gaat tenslotte om een Amerikaans onderzoek. En ook hij vraagt zich dingen af bij dit rapport, zoals wat er wordt bedoelt als er wordt gezegd het raadplegen van experts.

Edwin Mijnsbergen (ZB Digitaal) Onderzoek Pew: hoe mensen internet, bibliotheken en overheidsdiensten gebruiken als ze hulp nodig hebben – vindt het rapport een rapport waar hij mee uit de voeten kan en die zeker een plaatsje krijgt in zijn archief. Hij richt zich voornamelijk op de Generatie-Y en schrijft dat je deze groep pro-actief moet benaderen op de plaatsen waar zij zich bevinden. Daarbij mag het faciliteren van internet, vindt Edwin, een prominentere plaats in de bibliotheek krijgen.

ACRLog (Where People Turn When They Need Information) bekijken het rapport vanuit de academische-bibliotheek-hoek. Er is namelijk aan de respondenten niet gevraagd de bibliotheek te specificeren. Zij menen, de conclusies van het rapport doorlezend, dat de universiteitsbibliotheek en de faculteiten een positief effect hebben op het zoekgedrag van Generatie-Y. Ook menen zij dat de bibliotheek een plaats moet zijn waar je wilt vertoeven, niet alleen omdat je dat moet omdat je iets zoekt. Daarom denken veel bibliotheken, naar hun mening, na over de user experience binnen de bibliotheek. ACRLog ziet 2008 als het jaar om met het oog op de user experience veranderingen in de bibliotheek te realiseren.

LibraryCrunch (Michael Casey) – Generation Y and Libraries vindt de conclusies over Generatie-Y en bibliotheekgebruik niet verrassend. Michael Casey schrijft:

Library use by Gen Y should come as no surprise to anyone who has been following library trends over the past three years, but perhaps this will be a wakeup call for those who haven’t been following the discussions regarding technology and our users.

CASLIS OttawaNew Pew Report: Information searches that solve problems – How people use the internet, libraries, and government agencies when they need help geeft zes hoogtepunten uit het rapport met korte uitleg.

omnium-gatherumInformation Searches That Solve Problems schrijft een kort bericht over het rapport en waarom de conclusies positief zijn voor bibliotheken.

30 december 2007

E-learnspaceWhere do you go for information?

Information Wants to be Free (Meredith Farkas) – Pew report on Information Searches That Solve Problems

The Distant Librarian (Paul R. Pival) – New Pew Report: Information Searches That Solve Problems

mélangeinformation searches that solve problems

Linux ElectronsMost Americans Turn to the Internet to Solve Problems Says Report

Ik nam aan dat als ik een overzicht zou maken van wat erover het rapport is geschreven ik een duidelijker beeld zou krijgen van wat dit rapport voor de bibliotheek betekent. Niets is minder waar. Ik heb alleen nog maar meer vragen gekregen (net als een aantal andere bloggers) wat betekent dat, als ik iets zinnigs wil zeggen over het rapport, ik het eerst zelf moet lezen. Maar dan, het is een Amerikaans rapport en zoals Wilfred Rubens terecht opmerkt, hoeveel waarde heeft dit voor het Nederlandse bibliotheekveld? Misschien dat het tijd is om zo’n soort onderzoek ook in Nederland uit te voeren…. en als dat rapport er dan is zal ik het zeker gaan lezen.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com